Tagi: ZHP Jaktorów

Jaktorowianki mają moc

Mimo że działają dopiero kilka miesięcy, już udało im się pozyskać dwa granty przeznaczone na cele społeczne. Mowa o Kole Aktywnych Jaktorowianek, które w najbliższym czasie będą realizować projekt pn. „Razem mamy tę moc”.
Fot. Facebook.com Za pieniądze pochodzące z dotacji zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia.

Koło Aktywnych Jaktorowianek to grupa nieformalna, istnieje od kwietnia tego roku. Zrzesza 22 mieszkanki Jaktorowa, które podjęły spontaniczną inicjatywę i postanowiły wspólnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Pierwsze efekty już osiągnęły – w lipcu (wspólnie z Hufcem ZHP Jaktorów) udało im się pozyskać grant z fundacji Aviva na Klub Rodzinnej Aktywności w Jaktorowie K.R.A.J. W ramach tego projektu harcówka mieszcząca się przy hali sportowej została udostępniona dla dzieci i rodziców. To miejsce, w którym ma być rozbudzana społeczna aktywność. W klubie rodziny mogą spotykać się i uczestniczyć w różnych warsztatach, zagrać w szachy, uczyć się pierwszej pomocy przedmedycznej, gry na bębnach oraz wziąć udział w zajęciach rozwijających kreatywność, umiejętności społeczne, językowe i inne.

W sierpniu aktywne mieszkanki Jaktorowa zdobyły kolejną dotację w ramach konkursu „Działaj lokalnie” organizowanego przez stowarzyszenie „Europa i my” z Grodziska Mazowieckiego. Nieco ponad 4,6 tys. zł chcą przeznaczyć na realizację projektu pn. „Razem mamy tę moc”. W jego ramach powstanie cykl bezpłatnych szkoleń:

26 września 2015 – odbędzie się spotkanie w celu stworzenia mapy zasobów i potrzeb gminy Jaktorów. Członkinie klubu chcą, aby to szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń oraz prezentacji swoich działań.

17 października 2015 – odbędzie się szkolenie, podczas którego będzie można zobaczyć, jak przekształcić pomysł w dobry projekt i jak pozyskać środki finansowe na jego realizację.

21 listopada 2015 – to spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń związanych z funduszem sołeckim oraz korzyści z współpracy międzysektorowej.

– Jednym z celów projektu jest też integracja organizacji pozarządowych i aktywnych osób, lokalnych liderów oraz wypracowanie pomysłów na to, co można wspólnie zrobić w gminie oraz skąd pozyskać fundusze – mówi Magdalena Żurawska, koordynatorka projektu.

Aktywne jaktorowianki zachęcają wszystkich mieszkańców do włączenia w działalność w ramach projektu.