Tagi: ZTM

Koronawirus spowolnił budowę metra

Ograniczenia wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa spowodowały spowolnienie lub wstrzymanie niektórych prac linii M2. Taka sytuacja dotyczy nie tylko budowy metra w Warszawie, lecz również innych inwestycji w kraju.
Fot. Metro Warszawskie. Przedstawiciele stołecznego ZTM zapewniają, że wszystkim zależy na jak najszybszym ukończeniu linii M2.

Większość urzędów wprowadziła pracę zdalną, wykluczając bezpośredni kontakt z mieszkańcami czy przedsiębiorcami. Zmniejszona obsada we wszystkich podmiotach i urzędach spowodowała spowolnienie procesów uzyskiwania stosownych zgód i pozwoleń, a tym samym kontynuowania procesu budowy.

Specjaliści pod reżimem sanitarnym

Obostrzenia i wprowadzony reżim sanitarny wpłynął na zmniejszenie liczby dostępnych pracowników oraz wymusił zmiany w organizacji i tempie pracy. Generalny wykonawca – firma Gulermak jest spółką międzynarodową. Jak każda firma o zasięgu globalnym uzależniona jest od międzynarodowego łańcucha dostaw i transportu. Dotyczy to zwłaszcza obsady tarcz TBM, gdzie pracują obecnie pracownicy ponad 10 narodowości, pochodzący z trzech kontynentów. – Zamknięcie granic skutkowało brakiem wykwalifikowanych ekip niezbędnych do uruchomienia i obsługi czterech tarcz TBM, drążących tunele warszawskiego metra – wyjaśniają przedstawiciele stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM).

Wstrzymane dostawy i „niespodzianki” z czasów wojny

W czasach wielomiesięcznego zamknięcia granic na całym świecie, niemal całkowitego wstrzymania ruchu pasażerskiego oraz ograniczeń w produkcji i transporcie materiałów nie było możliwe skuteczne realizowanie części prac. Dodatkowo podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca natrafił na konieczne do przebudowy sieci podziemne oraz liczne niewybuchy z II wojny światowej.

Wykonawca poprosił o dodatkowy czas

Z tych powodów wykonawca wystąpił o przyznanie dodatkowego czasu na realizację inwestycji związanej z rozbudową linii M2. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami zaproponowane przez firmę wydłużenie czasu na ukończenie robót wynosi – w zależności od odcinka – od 8 do 18 miesięcy. Najdłuższe przesunięcie będzie dotyczyło ostatniego odcinka linii M2 – Mory. Zgłoszenie konieczności wydłużenia czasu na ukończenie robót jest procedurą uregulowaną prawnie, zaś jej warunki są opisane w umowie. Przekazywana przez wykonawcę dokumentacja jest teraz szczegółowo analizowana, zaś po rozpatrzeniu zasadności roszczeń możliwe będzie wskazanie dat zakończenia inwestycji.

Wspólna determinacja

Metro wraz z wykonawcą robót na bieżąco podejmują działania organizacyjne, których celem jest skrócenie czasu realizacji inwestycji. Wszystkim zależy na jak najszybszym ukończeniu linii M2 w Warszawie. Korzystając z doświadczeń z odbioru trzech stacji na warszawskiej Woli, Metro Warszawskie planuje wdrożyć analogiczny tok postępowania związany z kontrolą i odbiorami technicznymi obiektów. Rozwiązanie to pozwoli na skrócenie czasu pomiędzy zakończeniem prac budowlanych a uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i uruchomieniem obsługi pasażerów.

Opóźnienia na budowach

Metro w Warszawie nie jest jedyną inwestycją, która spowolniła przez epidemię koronawirusa. Z podobnym problemem mierzy się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca dwukilometrowego tunelu na warszawskim Ursynowie, który ma połączyć Południową Obwodnicę Warszawy z autostradą A2 zwrócił się o wydłużenie terminu prac.

Źródło: ZTM Warszawa

Koronawirus na Mazowszu. Stan na 19 marca: 82 osoby zakażone, ponad 7,5 tys. objętych nadzorem epidemiologicznym. Na potęgę odkażają środki komunikacji

Mazowiecki Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny przedstawił aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej związaną z koronawirusem SARS-CoV-2. >>

Kolej: Utrudnienia na linii pruszkowskiej i otwockiej [ZASTĘPCZA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA, HONOROWANIE BILETÓW, ROZKŁAD JAZDY]

Pasażerowie podróżujący na linii pruszkowskiej i otwockiej muszą liczyć się z utrudnieniami. >>

SKM wraca do Pruszkowa [BILETY, ROZKŁADY JAZDY, LINIE ZASTĘPCZE]

W związku z zakończeniem remontu linii kolejowej nr 447 pociągi SKM znów będą dojeżdżać do Pruszkowa. >>