Tagi: ZUS

Startuje 500+ dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, od 26 marca będą mogli wnioskować o świadczenie 500+ . Specjalnie dla nich w ten weekend będzie czynne Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Mazowieckim.
Fot. pixabay.com. Świadczenie 500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Mazowieckim mieści się przy ul. Pańskiej 17. Będzie otwarte w ten weekend w godzinach 9.00–17.00. Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.

Telefon kontaktowy:

Infolinia ZUS Grodzisk Mazowiecki 22 560 16 00* z telefonów stacjonarnych i komórkowych
* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym.

Komu przysługuje 500+

500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,

obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,

obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,

obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada),

zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku,

numer rachunku bankowego w Polsce,

numer telefonu w Polsce i adres e-mail,

orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,

dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja

dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Gdzie uzyskać pomoc w złożeniu wniosku?

Pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek. 26 i 27 marca w różnych miejscach w Polsce placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+.

We wszystkie dni robocze – od poniedziałku do piątku – obywatele Ukrainy będą obsługiwani w placówkach ZUS w standardowych godzinach urzędowania.

Pracownicy ZUS będą pomagać w złożeniu wniosków także poza placówkami urzędu.

Informacje o świadczeniu 500+ można uzyskać: w dowolnej placówce ZUS, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: ua@zus.pl.

Źródło: UM Grodzisk Mazowiecki

Już 27 ofiar koronawirusa w powiecie pruszkowskim. Przypadki zakażeń w ZUS, MOPS, urzędzie miasta, starostwie powiatowym i kilku szkołach

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie przedstawił aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej związaną z koronawirusem SARS-CoV-2. >>