Tagi: żywność

Dodatek osłonowy dla mieszkańców Grodziska. Trwa nabór wniosków!

Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki mogą składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
Fot. joss/pixabay.com. Wniosek o dopłatę należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej.

Nowy dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny. Został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej, której celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków rosnących cen energii, gazu i żywności..

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6- i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do końca stycznia, to wypłata zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast ci, którzy nie złożą wniosku w do 31 stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek można złożyć:

za pomocą poczty tradycyjnej.

elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego

osobiście, przy ul. Składowej 5 w poniedziałki w godzinach 14.00-17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 8.00.11.00

osobiście wrzucając wniosek do urny wystawionej przy ul. Składowej 5 w poniedziałki od 8.00 do 17.00, wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 15.00.

Wersja papierowa wniosku jest dostępna w budynku Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Składowa 5.

Wszelkich informacji w sprawie dodatku osłonowego udziela: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Składowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: 22 755 72 56, 720 909 216.

Więcej informacji o dodatku osłonowym można uzyskać TUTAJ.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny TUTAJ.

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można uzyskać TUTAJ.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się TUTAJ.

Źródło: UM Grodzisk Mazowiecki

Ostatni moment na zgłoszenia do Lauru Marszałka Województwa Mazowieckiego

Do końca marca można wysyłać zgłoszenia do konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. >>