Podkowa Leśna wysoko w rankingach, burmistrz Tusiński z nominacją do prestiżowej nagrody

Podkowa Leśna zajęła piąte miejsce w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego i szóste w rankingu poziomu zamożności gmin. Z kolei burmistrz tego miasta Artur Tusiński otrzymał nominację do do europejskiego konkursu Innovation in Politics.
podkowa-lesna-ranking
Fot. stevepb/pixabay.com. W stosunku do ubiegłego roku dochód w Podkowie Leśnej wzrósł o 338,54 zł.

Podkowa Leśna zajęła piąte miejsce w Polsce w kategorii gmin miejskich w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Zestawienie kondycji finansowej samorządów zostało opracowane przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych. Ranking sporządzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2016 roku, w podziale na pięć kategorii: gminy miejskie (237), gminy wiejskie (1559), gminy miejsko-wiejskie (616), miasta na prawach powiatu (66) i powiaty ziemskie (314). Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki tj.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach; relacja zobowiązań do dochodów ogółem i udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

Szóste miejsce Podkowa Leśna zajęła w rankingu poziomu zamożności gmin za 2017 rok opublikowanym przez pismo „Wspólnota”. Dochody samorządu w ubiegłym roku, podobnie jak w latach poprzednich, zostały podzielone przez liczbę mieszkańców. W Polsce jest 27 gmin, których dochody według wskaźnika używanego w rankingu przekraczają 6 tys. zł na mieszkańca. Podkowa Leśna z dochodem 6.564,74 zł per capita uplasowała się na szóstej pozycji wśród 590 miast, wyłączając miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe i miasta wojewódzkie. W ubiegłym roku Podkowa Leśna zajmowała piątą pozycję z dochodem 6.226,20 zł. W stosunku do zeszłego roku dochód w mieście wzrósł o 338,54 zł. Pierwsze miejsce zajął Dziwnów z dochodem 9.511,58 zł, drugie miejsce przypadło Krynicy Morskiej, kolejne były: Mielno, Międzyzdroje i Łeba.

Powody do zadowolenia ma również burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, który został nominowany do europejskiego konkursu Innovation in Politics (Innowacje w Polityce) za działania w duchu Smart City, a w szczególności za inwestycje w inteligentne wodomierze i zautomatyzowany monitoring zużycia wody. Europejska Nagroda Innowacje w Polityce (Innovation in Politics Awards) poświęcona jest stałemu rozwojowi i umacnianiu innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie. Innovation in Politics wyróżnia i nagradza innowacyjne i odważne projekty ze sfery politycznej, które mogą służyć jako dobre praktyki dla wszystkich krajów europejskich. Organizatorem i fundatorem nagród jest Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute) z siedzibą główną w Austrii, w Wiedniu, posiadający reprezentację w 12 krajach w Europie: Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania. Inicjatywę wspiera w ramach partnerstwa wiele renomowanych think tanków i fundacji w Europie. Nominowanymi mogą być obywatele i politycy ze wszystkich 47 państw członkowskich Rady Europy. Ogłoszenie finalistów odbędzie się we wrześniu.

Źródło: podkowalesna.pl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest