Umowa na budowę S8 Radziejowice-Przeszkoda podpisana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz firma Strabag podpisały umowę na wykonanie projektu i budowę kolejnego odcinka trasy S8 Radziejowice-Przeszkoda. Droga ma być gotowa w lipcu 2019 roku.
S8 Radziejowice-Przeszkoda
Fot. strabag. Droga ma być gotowa w 2019 roku.

Umowa między rządową agendą i Strabagiem została podpisana w poniedziałek, 8 lutego. Zadanie polega na kontynuacji projektowania i rozbudowie do parametrów drogi ekspresowej liczącego 9,9 km odcinka Radziejowice-Przeszkoda. Jest on w całości położony na terenie województwa mazowieckiego, na terenie powiatów żyrardowskiego i grodziskiego na obszarze gmin Radziejowice i Żabia Wola.

Inwestycja będzie wykonana w technologii betonowej. W jej ramach powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na jeszcze jeden pas, węzeł „Żabia Wola” oraz dziewięć obiektów inżynierskich w tym: wiadukty, most na rzece Pisia Tuczna i kładki dla pieszych. Na przebudowywanej trasie znajdą się również urządzenia ochrony środowiska: ekrany, odwodnienia, przepusty i przejścia dla zwierząt oraz urządzenia zabezpieczające ruch drogowy i pieszy. Zaplanowano również budowę trzech miejsc obsługi podróżnych (MOP): Krze, Żabia Wola, Przeszkoda.

Inwestycja będzie realizowana w formule Optymalizuj i Buduj. Oznacza to, że wykonawca zoptymalizuje rozwiązania projektowe ujęte w projekcie budowlanym, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zezwolenia, przeprowadzi aktualizację badań geotechnicznych, wybuduje drogę, a następnie będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. – Zastosowanie przez nas nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego – wyjaśnia Wojciech Trojanowski, członek zarządu grupy Strabag.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 249,5 mln zł. Czas realizacji to 31 miesięcy.

Przebudowa trasy S8 to przedsięwzięcie priorytetowe dla rozwoju europejskiego układu komunikacyjnego i stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Rozwój drogi ekspresowej nr 8 ma sprzyjać ożywieniu gospodarczemu na terenie, przez który będzie przebiegała. S8 przejmie część ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, odsunie go od obszarów zabudowanych, skróci czas podróży, a zatem także będzie sprzyjał oszczędności paliwa i ograniczeniu emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych tras.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest