Grodzisk pięknieje! Zazielenią się ulice, zagospodarują skwery na os. Kopernika

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenów zielonych w Grodzisku Mazowieckim. Obecnie realizowane projekty są dofinansowane z Unii Europejskiej.
skwery-kopernika-grodzisk
Fot. Alicja/pixabay.com. Już niedługo oczy grodziszczan będą cieszyć nowe kwiaty, krzewy i drzewa.

Na początku maja władze Grodziska podpisały umowę na wykonanie dwóch nowych skwerów na osiedlu Kopernika. Pierwszy, przy ul. Bairda, zwany „Ogródkiem seniora”, powstanie na terenie starego placu zabaw (między blokami Bairda 54 i 46). Jego centralną część zajmie tzw. „ogród społecznościowy” – miejsce, w którym okoliczni mieszkańcy będą mogli uprawiać warzywa, owoce, kwiaty. Zostanie on wyposażony m.in. w wygodne, podwyższone skrzynki do samodzielnych upraw. Będą nowe ścieżki piesze oraz drzewa i krzewy, dające cień i izolujące od parkujących samochodów. Drugi ze skwerów obejmuje teren na rogu ul. Teligi i 3 Maja. Dotychczasowy nieużytek zostanie przekształcony w miejsce ze ścieżkami pieszymi i małą siłownią plenerową. Będzie ona wchodziła w skład ścieżki zdrowia, na którą złożą się też: działająca już siłownia przy ul. Szczerskiego oraz dwie kolejne, budowane przy ul. Szkolnej oraz ul. Dworskiej. Na obu skwerach zostanie posadzonych 21 drzew oraz ponad 4200 krzewów. – Te realizacje mają na celu spowodować, żeby żyło nam się lepiej. Czasem odnoszę wrażenie, że nie wszystkim wydaje się to ważne, ale wierzę, że jak ta zieleń już urośnie, to mieszkańcy docenią życie w jej otoczeniu – powiedział burmistrz Grzegorz Benedykciński. – Dzięki parkom i zieleni Grodzisk Mazowiecki zyskuje inne oblicze. Stajemy się miastem przyjaznym dla mieszkańców – dodał włodarz.

Skwery wykona firma Sorted sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach-Piasecznie. Koszt to nieco ponad 487 tys. zł. Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zakończyć się do 30 października. Skwery powstają w ramach projektu „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki – II etap”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie nowych terenów zieleni, służących rekreacji, poprawie jakości powietrza i warunków życia mieszkańców Grodziska Mazowieckiego. 85 proc. zostanie pokryte ze środków unijnych.

Z kolei na początku maja burmistrz Grzegorz Benedykciński podpisał umowę na wykonanie nowych nasadzeń przyulicznych na kolejnych dziesięciu terenach w mieście. Inwestycja ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków przewietrzania pasów drogowych i również będzie realizowana w ramach projektu pn. „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki – II etap”, dofinansowanego w 85 proc. z Unii Europejskiej. Prace obejmą zabiegi porządkujące istniejącą zieleń przyuliczną (cięcia pielęgnacyjne i sanitarne), wycinkę drzew i krzewów gatunków inwazyjnych, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin w następujących lokalizacjach: ul. Armii Krajowej, Wólczyńska, Cicha, Sadowa, Grunwaldzka, Szeroka, Średnia, skarpa przy tunelu na ul. Bałtyckiej, skarpa przy wiadukcie na ul. Okulickiego, skwer na rogu ulic Sadowej i Grunwaldzkiej przy pawilonie handlowym. Przetarg na realizację tej inwestycji wygrała firma ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska ze Starej Iwicznej, która zaoferowała cenę prawie 586 tys. zł. Ta kwota zawiera również koszty pielęgnacji zieleni przez okres 24 miesięcy. Zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć prace 30 października.

Dodatkowo, w całym projekcie dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zagospodarowane zostaną jeszcze cztery tereny zieleni o łącznej powierzchni ponad 6 ha – park przy ul. Bałtyckiej/Piłsudskiego, park przy ul. Ordona/Chlewińskiej, pas zieleni izolacyjnej przy oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt projektu to ponad 5, 45 mln zł, z czego 85 proc. pokryją środki unijne.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest