Tagi: ekreacja

Jeszcze więcej parków w Grodzisku

Władze Grodziska Mazowieckiego przymierzają się do utworzenia kolejnych terenów rekreacyjnych. Jeden z nich ma powstać wzdłuż rzeki Mrowny.
Jeszcze więcej parków w Grodzisku
Fot. grodzisk.pl Do 2017 roku Stawy Walczewskiego zupełnie zmienią swoje oblicze.

Do tej pory w Grodzisku Mazowieckim zrewitalizowano już Park Skarbków i Stawy Goliana, tworząc z nich atrakcyjne dla mieszkańców miejsca wypoczynku i rekreacji. Wkrótce na mapie gminy pojawią się dwa podobne obiekty – Stawy Walczewskiego i park wzdłuż rzeki Mrowny, a także plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.

Stawy Walczewskiego

W serwisie zachodniemazowsze.info już kilkakrotnie informowaliśmy o rewitalizacji Stawów Walczewskiego. Ten teren położony przy ul. Nadarzyńskiej wkrótce zupełnie zmieni swoje oblicze. Całość będzie składać się z dwóch akwenów wodnych: dolnego, w granicach istniejącego lustra wody oraz górnego, nowo wykopanego zbiornika. Obie części zostaną oddzielone poprzeczną groblą z kładką komunikacyjną i przesmykiem pod nią. W każdej części stawów przewidziane są głębiny na zimowiska dla ryb, a na górnym akwenie znajdzie się wyspa, siedlisko dla ptaków. Stawy będą pełniły funkcje rekreacyjne, gaśnicze i przeciwpowodziowe, podnosząc jednocześnie walory krajobrazowe terenu. W całym okresie eksploatacji będą monitorowane. Na ścianie wieży spustowej będą umieszczone znaki wodne, pełniące funkcje urządzeń pomiarowych. Na całym obwodzie zbiornika dolnego oraz na prawym brzegu zbiornika górnego wybudowana będzie ścieżka piesza. Obiekt ma być przekazany do użytku mieszkańców pod koniec kwietnia 2017 roku. Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma HydroGeoTech ze Strzałkowa. Koszt wykonania zadania to nieco ponad 1,8 mln zł.

Park nad Mrowną

Z kolei na nieuporządkowanym terenie wzdłuż rzeki Mrowny, przy ul. Dalekiej ma powstać park wypoczynkowy o łącznej powierzchni blisko 13 tys. mkw. Teren zostanie podzielony na dwie strefy: miejsce bytowania zwierząt ze ścieżką edukacyjną oraz park linowy. Wzbogacą go elementy małej architektury – ławki, stylowe oświetlenie oraz system informacyjny. W planach jest również ścieżka rowerowa. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński już dwa lata temu zapowiadał, że chce stworzyć z tego miejsca centrum rekreacyjne dla mieszkańców. Na początku listopada rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu parków, skwerów i zieleni przyulicznej o łącznej powierzchni prawie 4 ha. W ramach inwestycji ma być odtworzony właśnie park położony na tyłach Szpitala Zachodniego. Teren ma mieć charakter wypoczynkowy, zachowujący walory naturalnego krajobrazu lasu olszowego. Prace projektowe potrwają do końca stycznia przyszłego roku.

Zieleń na ulicach

W ramach realizacji zadania, wzdłuż wielu ulic w Grodzisku pojawi się zieleń. W planach jest również modernizacja skweru na rogu ul. Granicznej i Szwedzkiej, na ul. Armii Krajowej, u zbiegu ul. Nadarzyńskiej i Warszawskiej oraz terenu zielonego przy ul. Żeromskiego, gdzie ma powstać plac zabaw. Tereny te zostaną uporządkowane, pojawią się nowe nasadzenia. Prace mają ruszyć w przyszłym roku, a więc już wkrótce.

Plac zabaw

A to jeszcze nie koniec planów władz Grodziska w kwestii inwestycji w zielone miejsca na mapie miasta. Na terenie należącym do Szkoły Podstawowej nr 6 ma powstać ogród rekreacyjno-sportowy z placem zabaw dla dzieci w wieku 5-9 lat. Według zamierzeń, znajdą się tu urządzenia sportowe np. street workout, pumptruck, czyli rowerowy plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne. Być może istniejąca górka saneczkowa zostanie powiększona. Nie zabraknie również miejsca do wypoczynku biernego, z którego zapewne będą korzystać głównie opiekunowie.