Tagi: jaja tasiemca

Uwaga na bąblowicę nazywaną chorobą brudnych jagód. To groźne schorzenie, którym łatwo się zarazić

To choroba, którą trudno zdiagnozować, a jest bardzo niebezpieczna. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed bąblowicą.
bablowica
Fot. sweetlouise/pixabay.com. Bąblowicą można zarazić się poprzez zjedzenie nieumytych owoców.

Bąblowica jest zoonozą (chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi), powodowaną przez larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Jaja tasiemca uwalnianie są z kałem zakażonych psów i lisów i mogą dostać się do organizmu człowieka zarówno przez bliski kontakt z tymi zwierzętami, przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk, jak i spożycie skażonej jajami żywności lub wody. Cysty najczęściej umiejscawiają się w wątrobie, ale również mogą występować w płucach, nerkach, śledzionie, ośrodkowym układzie nerwowym, kościach, oku i mogą tam przebywać nawet kilka lat po zjedzeniu jaj pasożyta. Do największej ilości zachorowań na bąblowicę dochodzi latem.

Jakie są objawy bąblowicy?

Objawy choroby są związane głównie z powiększaniem się cyst, uciskiem na otaczające tkanki i narządy i zależą od miejsca ich lokalizacji (np. cysty w płucach doprowadzają do zmian przypominających nowotwór, a nieleczone doprowadzają do śmierci). W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na bąblowice. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, w 2011 roku zaobserwowano około 20 przypadków zachorowań, a w 2017 prawie 80. Liczba stwierdzanych przypadków tej choroby jest prawdopodobnie zaniżona, ze względu na trudną wykrywalność – przewlekły rozwój sięgający 5-10 lat, brak objawów w pierwszej kilkuletniej fazie rozwoju, a z drugiej strony powszechne skażenie środowiska jajami tasiemców, wydalanych wraz z kałem przez zakażone lisy. Wyniki ostatnich badań dowodzą, że jeden na trzy lisy jest zakażo­ny tymi pasożytami.

Profilaktyka najważniejsza

W polskich warunkach także pies, jeśli nie jest na bieżąco poddawany profilaktyce przeciwpasożytniczej, może być rezerwuarem tasiemców bąblowco­wych. Jaja tasiemców dostają się do organizmu człowieka zarówno przez bliski kontakt z tymi zwierzętami (np. głaska­nie) i przeniesienie jaj do ust za pośrednictwem brudnych rąk, jak i spożycie skażonej jajami tasiemca żywności (np. nie myte owoce runa leśnego) lub skażonej wody.

Uwaga na lisy, owoce i warzywa

Zakażenie jest realne w wielu regionach naszego kraju, także na tere­nach miejskich i podmiejskich, ze względu na pogłębiające się zjawisko powszechnego występowania lisów. Nieprzestrzeganie zasad higieny, bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami i spożywanie niedogotowanej, niemytej, skażonej jajami tasiemca żywności (np. warzyw, owoców leśnych) stanowią czynniki ryzyka zakażenia. Osoby, które mają bezpośredni kontakt z lisami i ich kałem powinny używać środków ochrony osobistej (przede wszystkim rękawic ochronnych) oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym nie jeść owoców i warzyw bez ich uprzedniego dokładnego umycia, a także pamiętać o każdorazowym myciu rąk przed przygotowaniem lub spożywaniem posiłków.

Jak przeciwdziałać i zapobiegać zachorowaniu na bąblowicę?

Najważniejsze jest upowszechnianie wiedzy na temat zasad higieny podczas i po pracy/relaksie w polu/ogrodzie/lesie, ochrona posesji przed lisami poprzez ogradzanie domostw i zabezpieczanie śmietników, które jako źródło resztek jedzenia wabią dzikie zwierzęta, a także prowadzenie regularnych zabiegów odro­baczania zwierząt domowych preparatami działającymi na tasiemce. W przypadku wykrycia zachorowania na bąblowice, pacjent podlega chirurgicznemu usunięciu cyst i zastosowaniu odpowiednich leków.