Tagi: zadłużenie

Masz dług za czynsz w mieszkaniu komunalnym? Ratusz zachęca: Skorzystaj z pomocy

Mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o umorzenie długów za czynsz w mieszkaniach komunalnych. Elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia – to nowe narzędzie, które ma pomóc zadłużonym lokatorom.
mieszkanie-komunalne-warszawa-dlug
Fot. um.warszawa.pl. Nowa forma częściowej spłaty i umorzenia długów może być pomocna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

– Przy spłacie części zadłużenia, pozostała jego część zostanie umorzona. Ma to być zachęta finansowa dla warszawiaków, którzy chcieliby przy wsparciu ze strony miasta rozwiązać swój problem zadłużenia. Wnioski mieszkańcy mogą składać w urzędach dzielnic lub Zakładach Gospodarowania Nieruchomościami – informują urzędnicy z warszawskiego ratusza.

Dla kogo program?

Do nowego programu na lata 2019-2030 mogą przystąpić warszawiacy posiadający dług w opłatach za mieszkania komunalne i socjalne. Wniosek mogą składać osoby, które na dzień 31 grudnia 2018 roku miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia.

Anulowanie nawet 60 procent długu

Jeśli najemca spłaci 40 proc. zadłużenia w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie 60 proc. długu po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz. Natomiast przy spłacie 60 proc. zadłużenia w ratach (do 5 lat przy długach do 10 tys. zł i w ciągu nawet 10 lat przy ponad 10 tys. zł zadłużenia) zostanie umorzone 40 proc. długu.

Priorytet – wsparcie grzejących energią elektryczną

Trzeci wariant programu jest skierowany do osób, które w mieszkaniach komunalnych mają jeszcze ogrzewanie elektryczne. Jeśli głównym źródłem ciepła w mieszkaniu jest energia elektryczna, mieszkańcy mogą mieć anulowane 60 proc. długu przy spłacie 40 proc. długu (do 5 lat przy zadłużeniu do 10 tys. zł i w ciągu 10 lat przy wyższej kwocie).

Bez obciążenia długami rodziców czy partnerów

Kolejnym, nowym rozwiązaniem jest podział długu na osoby zajmujące jeden lokal. Mowa tutaj o spłacaniu długów z solidarną odpowiedzialnością. Co to oznacza? Chodzi przede wszystkim o pomoc osobom w bardzo trudnej sytuacji życiowej, żeby nie dziedziczyły długów czynszowych (po rodzicach, partnerach). W takich przypadkach mieszkaniec spłaca tylko swoją część zadłużenia (dzielenie długu na dwie, trzy osoby, w zależności od tego, kiedy i ile osób mieszkało razem, gdy zaczęły narastać zaległości w opłatach). W takim przypadku osoba musi spłacić tylko swoją część długu w 60 proc., a ze spłaty pozostałej części, po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie zwolniona.

Jak informują urzędnicy z warszawskiego ratusza, nowa forma częściowej spłaty i umorzenia długów może stać się istotną pomocą dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, które nie są w stanie samodzielnie spłacić całości zadłużenia, ale podołają spłacie jego części. Pozwoli to na stabilizację życiową tych mieszkańców, a w niektórych przypadkach ubieganie się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu (zajmowanego po wypowiedzeniu umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych).

Źródło: um.warszawa.pl