Wkrótce ruszają prace projektowe związane z linią 400 kV. A inwestor ubolewa nad protestami

Mieszkańcy sprzeciwiający się planom budowy linii 400 kV po raz kolejny zablokowali ważne szlaki komunikacyjne. Tymczasem inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydał oświadczenie, w którym „ubolewa” nad przyjętą formą protestu.
linia 400 kV prace projektowe
Fot. pse-inwestycje.pl. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podkreślają, że planowana linia jest niezbędną inwestycją.

Przypomnijmy, że Grupa Robocza zadecydowała, że najbardziej optymalnym przebiegiem linii 400 kV w naszym regionie będą tereny wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej nr 50. To wzbudziło zdecydowany protest mieszkańców powiatu żyrardowskiego oraz pozostałych terenów naszego regionu, przez które ma przebiegać niechciana linia wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. Z tego powodu zorganizowali kolejne protesty i w środę, 25 maja skutecznie zablokowali trzy ważne szlaki komunikacyjne: autostradę A2 oraz drogę krajową nr 50 i nr 7.

W związku z tym inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydał komunikat, w którym wyraził ubolewanie nad przyjętą przez mieszkańców forma protestu.

– Należy podkreślić, że planowana linia jest inwestycją celu publicznego, niezbędną dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanego bloku w Elektrowni Kozienice (wartość inwestycji ponad 6,4 mld zł) oraz bezpieczeństwa zasilania całego województwa mazowieckiego oraz północno-wschodnich rejonów kraju – czytamy w przesłanym komunikacie. I dalej: – W przypadku każdej inwestycji realizowanej przez PSE, wybór lokalizacji oraz stosowanej technologii zawsze budzi duże zainteresowanie społeczności lokalnych, samorządów oraz pozarządowych organizacji ekologicznych. Celem inwestora jest przeprowadzenie inwestycji w taki sposób, aby w najmniejszym zakresie ingerowała ona w środowisko i była jak najmniej uciążliwa dla społeczności lokalnych na trasie przebiegu linii. PSE zawsze są otwarte na dyskusję z zainteresowanymi stronami, dlatego też od wielu miesięcy prowadzone były konsultacje społeczne, których celem było wypracowanie i podjęcie decyzji w zakresie kompromisowego przebiegu trasy linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji ma być przeprowadzenie prac projektowych w wybranym korytarzu trasy linii, czyli wytyczenie jej dokładnego przebiegu. – Będą one prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz, jak dotychczas, we współpracy z przedstawicielami samorządów, organizacji społecznych i mieszkańców. Niemniej jednak decyzja w zakresie wskazania wariantu przebiegu korytarza linii została podjęta i nie stanowi w chwili obecnej przedmiotu dalszych negocjacji – podkreśla inwestor.

Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Kozienice-Ołtarzew przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zapewni również wyprowadzenie niezbędnej dla KSE mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice w kierunku Warszawy i jej aglomeracji oraz w kierunku północno-wschodnich rejonów kraju.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest