Droga wojewódzka nr 888 do poprawy

Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego i okolic chcieliby, aby droga wojewódzka nr 888 wreszcie została kompleksowo zmodernizowana. Na razie kwestia jej przebudowy utknęła w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Fot. KG Nie wiadomo dokładnie, kiedy rozpoczną się prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 888.

Droga wojewódzka nr 888 liczy zaledwie niecałe 6 km, jednak przysparza kierowcom niemało problemów. Ten szlak komunikacyjny z Zaborowa do Święcic stanowi dogodny łącznik między drogą krajową nr 92 a wojewódzką nr 580. Porusza się więc tędy wiele samochodów, często są to auta ciężarowe. To właśnie one są głównym „winowajcą” złego stanu nawierzchni drogi nr 888. Trasa jest pełna dziur i kolein, poza tym brakuje chodnika i poboczy, którymi bezpiecznie mogliby się poruszać piesi. O poprawę stanu arterii wielokrotnie apelowali zarówno lokalni radni, jak i sami mieszkańcy. Na próżno. – Do momentu rozpoczęcia przebudowy, będą prowadzone jedynie prace w ramach bieżącego utrzymania – dowiedzieliśmy się u zarządcy, w Mazowieckim Zarządzie Dróg Mazowieckich (MZDW).

W planach jest co prawda przebudowa drogi nr 888, kiedy jednak się rozpocznie – nie wiadomo.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano w 2011 roku, natomiast decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) – rok później. Jednak mieszkańcy okolicznych posesji zgłosili swoje uwagi do wojewody mazowieckiego w związku z próbą wydania zezwolenia o inwestycji drogowej (ZRID). – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich opracował dokumentację projektową niezbędną do przebudowy drogi 888. Jednak w wyniku odwołania od decyzji ZRID, sprawa trafiła do Ministra Infrastruktury i Rozwoju – mówi Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW w Warszawie.

Mieszkańcom oraz kierowcom przemieszczającym się drogą nr 888 nie pozostaje więc nic innego, jak oczekiwać na decyzję ministra dotyczącą dalszych losów jej przebudowy.

Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, rozbudowana zostanie cała trasa od Kanału Ożarowskiego do ul. Południowej w Zaborowie. Zakres robót obejmie poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji drogi, budowę odwodnienia, chodników i zatok autobusowych oraz poprawę geometrii wlotów dróg poprzecznych. Planowana jest również rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 4120 (Wąsy-Pogroszew-Umiastów), gdzie zostanie wybudowane rondo. Celem inwestycji jest też wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.

Facebooktwitterredditpinterest