Warszawa w ruinie? Będą nowe inwestycje za miliardy

Ponad 4 mld zł z Unii Europejskiej chcą pozyskać władze Warszawy na budowę drugiej linii metra i czterech kluczowych tras drogowych. W tym celu prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zobowiązanie do przygotowania wniosków o dofinansowanie.
um.warszawa.pl
Fot. um.warszawa.pl Hanna Gronkiewicz-Waltz prezentuje deklarację przygotowania projektu o dofinansowanie z UE.

Dokument Deklaracja przygotowania projektu jest podpisywany dla projektów pozakonkursowych znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych, które uzyskają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. – W perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 Warszawa stała się największym beneficjentem środków unijnych w Polsce pod względem różnorodności realizowanych projektów. Kończąca się obecnie perspektywa budżetowa przyniosła miastu ponad 8 mld zł dofinansowania – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. – W kolejnej także staramy się o środki na kluczowe dla mieszkańców. Strategicznym celem w latach 2014-2020 jest kontynuacja budowy centralnego odcinka II linii metra, jako kluczowego elementu zrównoważonego transportu miejskiego, łączącego przedmieścia z centrum Warszawy – dodaje.

A oto lista inwestycji:

Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II

Dofinansowanie – 1,945 mld zł

Poziom dofinansowania UE – 68%

Otwarte zostały oferty w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie sześciu kolejnych stacji II linii metra. W kierunku zachodnim (z Ronda Daszyńskiego) wybudowane zostanie ok. 3,4 km podziemnej kolei. Planowane stacje to: „Wolska” (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; „Moczydło” (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz „Księcia Janusza” (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza.

W kierunku północno-wschodnim (z Dworca Wileńskiego) powstanie ok. 3,12 km trasy. Planowane stacje to: „Szwedzka” (C16) pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Stalowej; „Targówek 1” (C17) w okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z ul. S. Ossowskiego oraz „Targówek 2” (C18) w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką. Wszystkie nazwy stacji są robocze, a ich ostateczne brzmienie nadane zostanie uchwałą Rady m.st. Warszawy.

Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III

Dofinansowanie – 1,625 mld zł

Poziom dofinansowania UE – 63%

W tej chwili trwa wybór koncepcji architektonicznej w ogłoszonym przez Metro Warszawskie konkursie. W kierunku zachodnim powstaną dwie stacje: C05 roboczo nazywana „Wola Park” w rejonie skrzyżowania ul. Górczewskiej i Białowiejskiej oraz C04 roboczo nazywana Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i Górczewskiej.

W kierunku północno-wschodnim będą trzy stacje: C19 roboczo nazywana „Zacisze” w rejonie skrzyżowania ul. Rolanda i Spójni; C20 roboczo nazywana „Kondratowicza” w rejonie skrzyżowania ul. L. Kondratowicza i Malborskiej; C21 roboczo nazywana „Bródno” w rejonie skrzyżowania ul. L. Kondratowicza i Rembielińskiej. Wszystkie nazwy stacji są robocze, a ich ostateczne brzmienie nadane zostanie uchwałą Rady m.st. Warszawy.

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II

Dofinansowanie – 308,55 mln zł

Poziom dofinansowania UE – 85 proc.

To kolejny etap budowy tej trasy – powstanie estakada nad skrzyżowaniami z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz z Żołnierską i Rekrucką, przebudowana będzie ul. Żołnierska wraz wiaduktami nad torami kolejowymi. W kwietniu otwarto oferty w przetargu na budowę. W tym roku umowa z wykonawcą zostanie podpisana, przewidywany czas budowy to 26 miesięcy. Zmodernizowana jezdnia połączy się z przebudowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich odcinkiem drogi nr 631, która w przyszłości skrzyżuje się z planowaną przez GDDKiA wschodnią obwodnicą Warszawy (S17).

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

Dofinansowanie – 71,40 mln zł

Poziom dofinansowania UE – 85%

Obecnie przygotowywane są materiały przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2015-2017. Przewidywany termin realizacji 26 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowane ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych miesiącach. Przebudowa obejmie odcinek ul. Marynarskiej o długości 800 m od skrzyżowania z ul. Taśmową do skrzyżowania z ul. W. Rzymowskiego. Ulica zostanie poszerzona do trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną nowe drogi dla rowerów i chodniki.

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2

Dofinansowanie – 46,75 mln zł

Poziom dofinansowania UE – 85%

To przedsięwzięcie jest wpisane do budżetu miasta na lata 2017-19. W tej chwili powstaje koncepcja drogi – podobnie jak na wcześniejszym odcinku, ulica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, drogi lokalne, obustronne chodniki, drogi rowerowe. Poszerzona ulica skomunikuje tę część Warszawy z południową obwodnicą Warszawy (S2) przygotowaną do budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; węzeł na skrzyżowaniu powstanie w ramach kontraktu GDDKiA na budowę POW.

Przebudowa ciągu ulic: Marywilska – Czołowa – Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska – ul. Mehoffera – etap I

Dofinansowanie – 93,50 mln zł

Poziom dofinansowania UE – 85%

Przebudowa ciągu ulic Marywilska-Czołowa-Polnych Kwiatów na odcinku od Trasy Toruńskiej do ul. Mehoffera – etap I dotyczy odcinka ul. Marywilskiej od Trasy Toruńskiej do ul. Kupieckiej (wraz z węzłem Płochocińska). Na tym odcinku projekt przewiduje dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest