Tagi: podwyżki

Na gwałt szukają nauczycieli do pracy

We wrześniu w warszawskich placówkach oświatowych może zabraknąć ponad 3 tys. nauczycieli: m.in. 1,7 tys. w szkołach podstawowych, aż 1,4 tys. w szkołach ponadpodstawowych, blisko 600 nauczycieli przedszkolnych i 400 pedagogów specjalnych. Przede wszystkim brakuje wykładowców języka angielskiego, matematyki, wychowania fizycznego oraz praktycznej nauki zawodu.
nauczyciel-praca-warszawa
Fot. Pexels/pixabay.com. Warszawscy nauczyciele mogą liczyć na bezpłatne szkolenia i warsztaty.

Warszawa oferuje bezpłatne szkolenia, warsztaty dla nauczycieli finansowane z budżetu miasta. W tym roku na ich doskonalenie zawodowe przeznaczono 16 mln złotych. Dla zainteresowanych absolwentów stołeczna placówka doskonalenia zawodowego – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – oferuje specjalne szkolenia wspomagające start w zawodzie nauczyciela i porady prawne . Na stronie WCIES jest również Bank Rezerw Kadrowych. Można tu znaleźć informacje o możliwych miejscach pracy i zapotrzebowaniu na nauczycieli w poszczególnych placówkach.

Ciekawą ofertą jest Akademia Młodego Nauczyciela – to bezpłatne wspomaganie nowo zatrudnionych nauczycieli poprzez szkolenia, konsultacje, wymianę doświadczeń. Dodatkowo WCIES prowadzi darmowe szkolenia (unikatowe rozwiązanie w skali kraju) dla nauczycieli w czasie ich całej kariery zawodowej. Organizowane są również bezpłatne kursy wspomagające warsztat metodyczny dla pracowników uczelni zamierzających podjąć współpracę ze szkołami.

Warszawskie podwyżki dla nauczycieli

Zgodnie z obietnicą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w tym roku miasto wprowadziło podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli. – Po to, aby z jednej strony przyciągnąć do pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej – zatrzymać obecnie pracujących. Warszawskie podwyżki objęły 9,6 tysiąca nauczycieli stażystów i kontraktowych. Na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku 39 mln zł. Jest to 250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym oraz 270 zł dla nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami – informują urzędnicy z warszawskiego ratusza.

Wyższą pensję otrzymali także nauczyciele mianowani, którzy mają najniższą płacę zasadniczą. Dodatkowo, przy niewystarczającej ministerialnej subwencji, miasto zapewniło od września 2018 roku podwyżki wynagrodzeń dla wychowawców i dyrektorów szkół. Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio 600 zł miesięcznie (dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł).

Źródło: Urząd Dzielnicy Rembertów