Tagi: Transprojekt Gdański

Umowa podpisana. Będzie drugi tor WKD do Grodziska!

Dobra wiadomość dla pasażerów WKD. Kilkanaście dni temu została podpisana umowa na zaprojektowanie budowy drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim.
drugi-tor-wkd-podkowa-grodzisk
Fot. mapa.targeo.pl. Wiele wskazuje na to, że pasażerowie skorzystają z drugiego toru w 2023 roku.

Przygotowanie kompletnej dokumentacji potrwa dwa lata, po upływie których spółka WKD przystąpi do działań związanych z budową drugiego toru. Umowę na projekt podpisali przedstawiciele zarządu spółki WKD oraz wykonawcy, firmy Transprojekt Gdański sp. z o.o.

W ramach zamówienia zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przygotowane zostaną też wnioski wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla realizacji przedsięwzięcia. Umowa obejmuje również opracowanie materiałów przetargowych na roboty budowlane, dla których będzie pełniona usługa nadzoru autorskiego przez wykonawcę dokumentacji projektowej.

– Rozpoczynamy kolejny bardzo ważny etap niezbędny dla dalszego dynamicznego rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Jednocześnie wypełniamy zamierzenie leżące u podstaw strategii przyjętej przez założycieli i budowniczych linii kolejowej EKD, którzy ponad 90 lat temu planowali drugą nitkę toru do Grodziska Mazowieckiego. Jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcie, na rzecz którego zawarta została umowa, przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowania kolejowymi przewozami pasażerskimi, polepszenia jakości usług przewozowych oraz zwiększenia mobilności mieszkańców miejscowości podwarszawskich – powiedział Michał Panfil, prezes zarządu WKD.

Zakres rozbudowy i przebudowy infrastruktury kolejowej na odcinku 7 km pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim jest bardzo szeroki i obejmuje takie elementy, jak: infrastruktura torowa, sterowanie ruchem kolejowym, zasilanie, perony przystankowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejazdy kolejowe. Poza budową nowego toru zostanie również kompleksowo zmodernizowany już istniejący tor, oraz stacje „Podkowa Leśna Główna” i „Grodzisk Mazowiecki Radońska”. Modernizacja infrastruktury będzie przeprowadzona w szczególności pod kątem dostosowania do wszelkich wymagań podróżnych o ograniczonej mobilności. Projekt wraz z uzgodnieniami i kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę powinien zostać przygotowany do lipca 2020 roku. Całkowity koszt wykonania zadania to prawie 3,45 mln zł.

Kluczowe korzyści związane z rozbudową infrastruktury kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim to: poprawa przepustowości linii i stacji WKD oraz polepszenie skomunikowania z węzłami transportu zbiorowego (kolejowego i drogowego) na terenie aglomeracji warszawskiej, poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów poprzez wzrost liczby uruchamianych pociągów oraz skrócenie czasu ich przejazdu, zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i punktualności transportu kolejowego, czy wreszcie ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez zachęcenie użytkowników indywidualnych do korzystania z oferty publicznego transportu zbiorowego.

Źródło: WKD