1,5 mln zł dla Ożarowa na rozwój e-usług

Władzom Ożarowa Mazowieckiego udało się pozyskać niebagatelną kwotę 1,5 mln zł na rozwój tzw. e-usług. Dzięki temu, ma zostać usprawniony kontakt między mieszkańcami i przedsiębiorcami, a jednostkami organizacyjnymi gminy.
Fot. ozarow-mazowiecki.pl. Umowę o dofinansowanie projektu podpisał burmistrz Ożarowa i skarbnik gminy.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój innowacyjnych eusług w Gminie Ożarów Mazowiecki” odbyło się w ubiegłym tygodniu. Jest to projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „e-administracja”.

Umowę podpisał burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i skarbnik gminy Małgorzata Piotrowska. Co zyskają na porozumieniu ożarowianie? Chodzi tu przede wszystkim o usprawnienie kontaktu między mieszkańcami i przedsiębiorcami a jednostkami administracyjnymi gminy oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt będzie realizowany w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych: Dom Kultury „Uśmiech”, Energetyka Ożarów Mazowiecki, Zakład Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli oraz w gminnych placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja).

W ramach projektu udostępnione zostaną mieszkańcom i przedsiębiorcom m. in. następujące e-usługi: e-opłaty i płatności, e-rekrutacja, e-dziennik, e-archiwum, e-konsultacje społeczne, e-Biuro Obsługi Klienta Zakładu Usług Komunalnych i Energetyki Ożarów Mazowiecki. Rozbudowany zostanie również system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, który umożliwi przesyłanie dokumentów w wersji elektronicznej pomiędzy Urzędem Miejskim a jednostkami organizacyjnymi i placówkami oświatowymi. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, rozbudowana zostanie serwerownia.

Całkowita wartość projektu to ponad 1,88mln zł, w tym kwota dofinansowania 1,5 mln zł, co stanowi 80 proc. wartości projektu. Jego realizacja jest planowana do 30 września 2017 roku.

Facebooktwitterredditpinterest