Sensacyjny zwrot w sprawie przebiegu linii 400 kV! [MAPA]

– Szok i niedowierzanie – w taki sposób część mieszkańców naszego regionu komentuje informacje podane przez portal wnp.pl. Według serwisu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) całkowicie zmieniły decyzję dotyczącą przebiegu linii 400 kV.
Fot. zyrardow.pl. Inwestor podjął decyzję o zmianie przebiegu linii 400 kV w naszym regionie.

Przedstawiciele tzw. Grupy Roboczej w maju zadecydowali, że najbardziej optymalnym przebiegiem linii 400 kV w naszym regionie będą tereny położone wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej nr 50. Tę decyzję poparł zespół ekspertów powołany przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej ministra Piotra Naimskiego. To wzbudziło ogromną radość m.in. mieszkańców Jaktorowa, ale i zdecydowany protest społeczności z terenu powiatu żyrardowskiego, przez które ma przebiegać niechciana linia wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. Lada dzień miały zostać podane do publicznej wiadomości dokładnie wyznaczone korytarze na obszarach naszego regionu.

Tymczasem we wtorek, 2 sierpnia portal wnp.pl podał sensacyjną informację, że inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podjął decyzję o ostatecznym wyznaczeniu trasy przebiegu linii Kozienice-Ołtarzew. – Uznaliśmy, że optymalne będzie wykorzystanie trasy wyznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego – cytuje prezesa PSE Eryka Kłossowskiego serwis. I dalej: – Zdecydowaliśmy się odrzucić pozostałych pięć wariantów, które były analizowane. Owszem, uznaliśmy, że trasą optymalną jest ta, która nawiązuje do istniejącego korytarza drogowego DK 50-A2. Jednak budzi ona duży konflikt i nie ma waloru trasy uzgodnionej społecznie. Nie czas jest w tej chwili eskalować dalsze spory z lokalnymi wspólnotami, lecz czas na wbicie pierwszej łopaty. Stąd też postanowiliśmy wybrać ten wariant, który ma walor społecznie uzgodnionego w trybie art. 41 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym i który nie będzie mógł się spotkać z zarzutem, iż podejmujemy decyzje niezapowiedziane, niezgodne z istniejącymi dokumentami planistycznymi – powiedział Kłossowski.

W środę, 3 sierpnia informacja o zmianie przebiegu trasy została potwierdzona na oficjalnej stronie inwestycji www.kozienice-oltarzew.eu.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami, pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się w połowie przyszłego roku, a sama linia i związana z nią infrastruktura ma być gotowa w połowie roku 2019.

Facebooktwitterredditpinterest

2 komentarzy dla “Sensacyjny zwrot w sprawie przebiegu linii 400 kV! [MAPA]

  1. Pan Prezes Kłossowski chyba zapomniał o kilku sprawach: po pierwsze – Sejmik Wojewódzki podjął uchwałę 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego( z dnia 27 lipca 2015r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego ! Po drugie- sprzeciw społeczny wśród mieszkańców Jaktorowa był i jest ogromny, gdyż linia ta przecina gminę Jaktorów na pół! Po trzecie- jak to możliwe, że Stowarzyszenie Trudności Usuwamy Razem z Jaktorowa otrzymuje pismo ( 24.06.2016r) od Ministra Naimskiego, w którym Minister oznajmia, iż linia 400kV nie przejdzie przez gminę Jaktorów ….zastanawiamy się ile jest ważne słowo Ministra w Rządzie? Czy Presez PSE Pan Kłossowski podjął tę decyzję w porozumieniu z Rządem? Po czwarte- mieszkańcy gminy Jaktorów są zdecydowani walczyć wszelkimi możliwymi sposobami, by linia ta nie zagrażała naszemu zdrowiu i życiu!