Tagi: ul. Witteberga

Na nowo zagospodarują parki i skwery

W piątek, 8 marca, prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał sześć umów z wykonawcami na realizację zadań związanych z rewitalizacją zieleni miejskiej w ramach programu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. Na nowo zostanie zagospodarowany obszar o powierzchni 11 hektarów.
Fot. ilustracyjne. Dar1930 /pixabay.com. Żyrardowskie zieleńce zyskają zupełnie nowe oblicze.

Tereny objęte umowami zostaną zrewitalizowane jeszcze w tym roku, Na realizację inwestycji wykonawcy mają czas do 31 października. – Mam nadzieję, że efekty znajdą uznanie wśród mieszkańców naszego miasta – powiedział prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Firma Duet s.j. Konopka, Pełka z Radzymina zajmie się rewitalizacją placu osiedlowego wraz z pasem zieleni przy ul. Wittenberga i ul. Sikorskiego, Starego Parku przy ul. Żeromskiego oraz skwerów przy ul. Żeromskiego i ul. Limanowskiego. Natomiast zagospodarowanie parku wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny oraz ul. Wyspiańskiego, zagospodarowanie parku przy stawie św. Jana na ul. Reymonta wraz zieleńcem w ul. św. Jana przy torach PKP – część A – (na północ od ul. Reymonta) oraz część B (na południe od ul. Reymonta) wykona firma AKG Architektura Krajobrazu sp. z o.o. z Zabierzowa. Zakres prac na tych terenach będzie obejmował m.in. prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów z karczowaniem, prace pielęgnacyjne, nasadzenia, wykonanie ogrodu symbolicznego „pole lnu”, trawniki, montaż małej architektury (ławki, kosze), utwardzenie terenu poprzez wykonanie nawierzchni mineralnej i z kostki betonowej, uprzątnięcie terenu.

Rewitalizacja terenów zielonych jest realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Koszt wykonania zadania to blisko 6,2 mln zł, z czego 85 proc. stanowi dotacja.

Źródło: Urząd Miasta Żyrardów