Tagi: wywóz śmieci

Podwyżka cen za wywóz śmieci w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki – to kolejna miejscowość w naszym regionie, w której podniesiono ceny za odbiór śmieci. Mieszkańcy będą płacić więcej od 1 października.
Fot. Hans/pixabay.com. Nowe ceny za wywóz odpadów w Grodzisku Mazowieckim będą obowiązywać od 1 października.

Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi grodziscy radni podjęli podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w poniedziałek, 5 sierpnia. Zgodnie z ich decyzją, od 1 października mieszkańcy za wywóz śmieci zapłacą 25 zł w przypadku odpadów segregowanych i 39 zł za odpady zmieszane od osoby.

Zmiany w wysokości stawek związane są z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Chodzi tu głównie o zwiększone koszty składowania i przetwarzania śmieci w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, brak mocy przerobowych, brak odpowiedniej ilości kompostowni oraz spalarni, wynagrodzenia pracowników firm odbierających odpady (na rynku „śmieciowym” pozostało niewiele dużych firm), wreszcie wzrastające poziomy procentowe obowiązkowego recyklingu i odzysku odpadów komunalnych oraz wzrastające ilości śmieci odbierane od mieszkańców.