Wybudują strategiczne drogi dla Mazowsza: kolejny etap autostrady A2, S17 i nowy wiadukt

740 mln zł – to koszt prac budowlanych realizowanych na Mazowszu w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2017- 2023. Umowy na przeprowadzenie inwestycji Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało z trzema konsorcjami budowlanymi.
nowe-drogi-mazowsze-lipiec-2017
Fot. wikimedia commons/mazowieckie.pl. W ramach nowych inwestycji powstaną kolejne odcinki autostrady A2, trasy S17 i wiadukt w Legionowie.

Umowy na przeprowadzenie na Mazowszu nowych inwestycji drogowych zostały podpisane podczas konferencji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wziął w niej udział m.in. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Zadania, na które zostały podpisane umowy, znajdują się w zaktualizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku), przyjętym przez Radę Ministrów 12 lipca. Zmieniony dokument uwzględnia realizację inwestycji z wykorzystaniem nowego limitu finansowego, zwiększonego ze 107 mld zł do 135 mld zł.

Umowy podpisano na realizację:

– dwóch odcinków autostrady A2 Warszawa – Mińsk Mazowiecki (od węzła Lubelska – bez węzła – do węzła Konik – z węzłem – i od węzła Konik – bez węzła – do obwodnicy Mińska Mazowieckiego) o łącznej długości 14,8 km. Wartość inwestycji: 502,5 mln zł.,

– drogi S17 Warszawa – Garwolin (odcinek od węzła Zakręt do węzła Lubelska) o długości 2 km. Wartość inwestycji: 190,4 mln zł,

– wiaduktu w Legionowie na DK nr 61 (etap trzeci prac) o długości 1,8 km. Wartość inwestycji: 45,73 mln zł.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach PBDK autostrada A2, łącząca Warszawę z Białą Podlaską, zostanie podzielona na trzy odcinki: Warszawa – Mińsk Mazowiecki (2017-2020), Mińsk Mazowiecki – Siedlce (2020-2023) oraz Siedlce – Biała-Podlaska (2020-2024).

Decyzję zezwalającą na budowę kolejnego odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki wojewoda mazowiecki wydał w piątek, 28 lipca. Zezwolenie dotyczy prawie 2 km fragmentu drogi biegnącego przez gminę Wiązowna. Jest to część odcinka autostrady A2 od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt budowlany obejmuje m.in. budowę odcinka autostrady A2 oraz dróg technologicznych wzdłuż autostrady i przebudowę dróg powiatowych. Ponadto powstanie nowy wiadukt, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Inwestor wybuduje także system odwodnienia, przepusty drogowe, przejścia dla płazów i małych zwierząt, ekrany akustyczne oraz przejazd drogowy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest