Zmiana zagospodarowania terenów w Bliznem Łaszczyńskiego przyjęta

Radni gminy Stare Babice zadecydowali i 29 maja przyjęto pozytywnie projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice”. Uchwała umożliwi zagospodarowanie terenów w Bliznem Łaszczyńskiego pomiędzy trasą S8 a granicą z Warszawą.
blizne-laszczynskiego-zagospodarowanie
Fot. mat. promocyjne. Wstępne projekty przewidują budowę nowoczesnego parku handlowego i zabudowy mieszkaniowej wraz z terenami zielonymi, miejscami do rekreacji i wypoczynku, a także przedszkolem z oddziałem żłobkowym.

Wstępne projekty przewidują likwidację uciążliwej strefy przemysłowo-usługowej na rzecz nowoczesnego parku handlowego i zabudowy mieszkaniowej wraz z terenami zielonymi, miejscami do rekreacji i wypoczynku, a także przedszkolem z oddziałem żłobkowym. Inwestycja jest bardzo ważna dla gminy Stare Babice, która od lat zabiega o aktywizację terenów wzdłuż trasy S8. Dzięki wpływom do budżetu, będzie mogła realizować kolejne projekty i postulaty mieszkańców. Należy również pamiętać o właścicielach gruntów, którzy od wielu lat bezskutecznie próbują sprzedać swoje działki. Większość z tych posiadłości ma przeznaczenie usługowe lub przemysłowo-usługowe, co wraz z obowiązującymi przepisami przez lata skutecznie utrudniało sprzedaż.

Pozytywnie o inwestycji wypowiada się wielu mieszkańców, dla których bardzo ważne jest powstanie strefy usługowo-wypoczynkowej, kina, restauracji oraz sklepów, których brakuje obecnie w gminie. Plany inwestycyjne w Blizne Łaszczyńskiego są również istotne z perspektywy biznesowej. Powstaną nowe miejsca pracy oraz dodatkowa przestrzeń dla nowych przedsiębiorców i inwestorów. Warto również wspomnieć, że równolegle z powstającą inwestycją, na koszt inwestora będą prowadzone prace drogowe – przebudowa ulicy Warszawskiej i Gościnnej, a także rozbudowa układu kanalizacyjnego.

– Mieszkam w gminie od wielu lat. Teraz przy ul. Batalionów Chłopskich, a wcześniej w miejscu, gdzie obecnie prowadzi trasa S8. Mój poprzedni dom został wyburzony na potrzeby tamtej inwestycji. Doskonale rozumiem, że należy wspierać przedsięwzięcia, które przynoszą korzyści całej gminie. Większość tych terenów stała pusta od czasu odrolnienia, a ich właściciele od lat zabiegali o zmianę planu zagospodarowania. Teraz jest szansa, żeby dobrze zagospodarować tę przestrzeń i wszyscy powinniśmy wspierać działania Urzędu Gminy – mówi pan Bogdan Pawłowski, rodowity mieszkaniec gminy Stare Babice.

Obecnie w Urzędzie Gminy Stare Babice trwają już prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określi wiele z parametrów inwestycji w Bliznem Łaszczyńskiego. Odbywają się spotkania z mieszkańcami oraz władzami. Prowadzony dialog ma na celu wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań i dopracowanie wstępnych planów inwestycji, aby przyniosła jak najwięcej korzyści wszystkim mieszkańcom gminy Stare Babice.

blizne-laszczynskiego-zagospodarowanie-2

blizne-laszczynskiego-zagospodarowanie

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest