Nowy komendant komisariatu policji w Nadarzynie

W środę, 31 lipca, odbyła się uroczysta odprawa, w trakcie której komendant powiatowy policji w Pruszkowie mł. insp. Jerzy Sztuc powołał na stanowisko szefa komisariatu w Nadarzynie nadkom. Dariusza Jeża. W uroczystości wzięli udział: władze gminy, policjanci i pracownicy cywilni.
Fot. KPP Pruszków. Nowy komendant podziękował za wyróżnienie i okazane mu zaufanie.

Uroczystą odprawę rozpoczęto od złożenia meldunku komendantowi powiatowemu mł. insp. Jerzemu Sztucowi. W uroczystości wzięli udział: wójt Nadarzyna Dariusz Zwoliński, zastępca Janusz Rajkowski, zastępca komendanta komisariatu policji w Nadarzynie p.o. kom. Marcin Kwiatkowski, policjanci i pracownicy cywilni.

Po złożeniu meldunku został odczytany rozkaz powołujący z dniem 26 lipca 2019 r., nadkom. Dariusza Jeża na stanowisko komendanta komisariatu policji w Nadarzynie. Mł. insp. Jerzy Sztuc złożył życzenia i życzył sukcesów powołanemu komendantowi, który podziękował za wyróżnienie i okazane mu zaufanie.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Facebooktwitterredditpinterest