Pracują nad drugim torem WKD z Podkowy Leśnej do Grodziska

WKD ogłosiła przetarg na opracowanie studium wykonalności dotyczącego budowy drugiego toru z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Dokument ma powstać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.
drugi-tor-wkd-podkowa-grodzisk
Fot. mapa.targeo.pl. Dwoma torami w kierunku Grodziska nie pojedziemy wcześniej niż w 2023 roku.

Obecnie dwa tory kolejki WKD z Warszawy prowadzą tylko do Podkowy Leśnej Głównej. Potem rozwidlają się i jeden z nich biegnie w kierunku Milanówka, a drugi do Grodziska Mazowieckiego. Za kilka lat ma się to zmienić. WKD właśnie ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji związanej z budową drugiego toru w stronę Grodziska. Prace mają przebiegać w czterech etapach: określenie charakterystyki projektu, potencjału rynku, przygotowanie możliwych wariantów inwestycyjnych i wstępne analizy, opracowanie analiz szczegółowych, przygotowanie wniosku do wydania decyzji środowiskowej i przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, przygotowanie dokumentacji do dalszych części realizacji projektu. Oferenci mają czas na złożenie swoich propozycji do 8 grudnia. Prace nad przygotowaniem studium potrwają kilkanaście miesięcy.

Korzyści związane z budową drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna-Grodzisk Mazowiecki Radońska byłyby niewymierne. To przede wszystkim zwiększenie częstotliwości kursowania „wukadki”, a tym samym kolejny krok do rozszerzenia jej działalności i popularności. Zwiększenie przepustowości szlaku Podkowa Leśna Główna-Grodzisk Mazowiecki Radońska było już przedmiotem analizy przeprowadzonej w studium wykonalności dla kompleksowej modernizacji linii WKD (wraz z budową nowych odcinków oraz warunkami dla dostawy nowego taboru) zleconym do opracowania w 2008 roku przez właściciela spółki, czyli samorząd województwa mazowieckiego.

Obecnie budowa drugiego toru do Grodziska jest przygotowywana w ramach inwestycji związanych ze strategią rozwoju województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do realizacji w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jeśli uda się pozyskać fundusze, tor zostałby wybudowany do 2023 roku.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest