Tagi: liceum ogólnokształcące

W powiecie żyrardowskim nie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne strajkują

Nie wszyscy nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych w Żyrardowie i okolicach zdecydowali się uczestniczyć w akcji strajkowej. Zajęcia bez przeszkód odbywają się w szkole mistrzostwa sportowego i mszczonowskim liceum.
strajk-zyrardow
Fot. powiat żyrardowski. Większość uczniów, którzy podczas strajku przyjdą do szkół, będzie miała zapewnione zajęcia.

Urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie poinformowali, które placówki podczas strajku działają bez przeszkód, a w których prowadzona jest akcja protestacyjna.

Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie
W placówce jest prowadzona akcja strajkowa. Dla uczniów, którzy przyszli do szkoły, zorganizowano zajęcia z języka niemieckiego, projekcję filmów oraz wykład. Przygotowywany jest alternatywny plan zajęć, na ewentualność przedłużającej się akcji strajkowej. Nie ma zagrożenia klasyfikacji i egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie

W tej placówce również jest przeprowadzana akcja strajkowa. Młodzież ma zapewnione zajęcia (obecnie język polski i zajęcia sportowe). Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły, będą uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli niestrajkujących w zakresie nauczanych przez nich przedmiotów lub zostaną objęci zajęciami opiekuńczymi (zgodnie z przepisami bhp). W szkole nie ma zagrożenia klasyfikacji uczniów klas maturalnych.

Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach

W szkole jest prowadzona akcja strajkowa. Wszyscy uczniowie i rodzice byli o tym odpowiednio wcześniej poinformowani. Młodzież, która zdecyduje się przyjść do szkoły, będzie miała lekcje matematyki i przedmioty zawodowe. Katecheta będzie sprawował zajęcia opiekuńcze.

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żyrardowie

Akcja strajkowa jest przeprowadzana. Dla uczniów zorganizowane będą zajęcia świetlicowe. W przypadku przedłużenia się akcji strajkowej, część uczniów będzie zwolniona z lekcji, dla reszty również będą zorganizowane zajęcia świetlicowe. Egzaminy gimnazjalne i dla ósmoklasistów nie są zagrożone.

Liceum ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej

Wszyscy nauczyciele z tej szkoły przystąpili do strajku. Poinformowali jednocześnie, że planują akcję przez 2-3 dni. Klasy pierwsze będą miały trzy godziny geografii, klasy trzecie: rozszerzenie j. angielski, dwie godziny praca własna i klasy drugie: rozszerzenie matematyka, dwie godziny praca samodzielna. Pozostali uczniowie nie przyjdą do szkoły. O akcji i planach zajęć młodzież i rodzice zostali poinformowani przez pocztę elektroniczną, e-dziennik i portal społecznościowy. Uczniowie, którzy zadeklarowali, że nie chcą innych zajęć niż lekcje, w dniach strajku będą zwolnieni z obecności w szkole. Nie istnieje zagrożenie klasyfikacji maturzystów.

Zespół szkół w Mszczonowie

Przeprowadzana jest akcja strajkowa. Do protestu nie przystąpili pracownicy administracji i obsługi. Zapewnione są zajęcia opiekuńcze dla czterech uczniów, którzy są obecni w szkole. W trakcie opracowania jest plan zajęć dla grupy 25 uczniów. Opiekę zapewnia dyrektor szkoły. Nie istnieje zagrożenie klasyfikacji uczniów klas maturalnych.

Placówki, które nie strajkują: Liceum ogólnokształcące w Mszczonowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie, LO Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie