Tagi: ul. Wolności

Ul. Wolności już gotowa, wkrótce rozbudowa ul. Solidarności

Kierowcy, piesi i rowerzyści korzystają już z nowego połączenia między ul. Solidarności i Przyszłości. Wzdłuż ul. Wolności w Parzniewie posadzone zostały platany.
Fot. Urząd Gminy Brwinów. Szpaler 21 platanów będzie wyglądać pięknie wiosną, gdy pojawią się na nich liście.

Ul. Wolności przebiega wzdłuż osiedli Twój Parzniew i łączy dwie drogi powiatowe – ul. Solidarności oraz Przyszłości. Gmina Brwinów podzieliła całość prac na dwa etapy. Już w zeszłym roku powstał pierwszy odcinek drogi – od ul. Solidarności do ul. Młodości. W drugim etapie powstała jezdnia o szerokości 6 m, rondo, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej oraz asfaltowa droga rowerowa o szerokości 2 m. Zaplanowano też 74 miejsca postojowe, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach całego zadania wykonana została też kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz budowa oświetlenia ulicznego. Łączna długość całej ul. Wolności od ul. Solidarności do ul. Przyszłości wynosi 991 m.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa pomiędzy gminą Brwinów a wojewodą mazowieckim o dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W” została zawarta 23 października 2019 r. Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 119 596 zł. Całkowity łączny koszt budowy ul. Wolności uwzględniający realizację zarówno I, jak i II etapu inwestycji wraz z kosztem pełnienia nadzorów inwestorskich wyniósł 6.597.842,89 zł.

To nie koniec prac, które poprawią infrastrukturę drogową w Parzniewie. Powiat pruszkowski zamierza rozbudować ul. Solidarności – od przejazdu kolejowego do ul. Działkowej.

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa zasadzili drzewa wzdłuż nowej drogi. Szpaler 21 platanów będzie wyglądać pięknie wiosną, gdy pojawią się na nich liście. Gmina Brwinów zaczęła w tym roku stosować ten gatunek w swoich nasadzeniach przydrożnych.

Źródło: Urząd Gminy Brwinów