Piastów wypięknieje! Szykuje się wielka modernizacja miejskich budynków

Materializuje się realizacja dużego projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Jego wartość to prawie 7,5 mln zł.
Fot. UM Piastów. W ramach projektu remontowi oraz termomodernizacji poddanych zostanie 11 komunalnych budynków wielorodzinnych.

Inwestycja polega na odnowie tkanki mieszkaniowej na rewitalizowanych obszarach Piastowa w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. W ramach projektu remontowi oraz termomodernizacji poddanych zostanie 11 komunalnych budynków wielorodzinnych (w tym zabytkowych) w następujących lokalizacjach: Al. Krakowska 70, ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3a, ul. Godebskiego 3b, ul. Godebskiego 3c, ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4, ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26. Obiekty te ujęte są w „Programie rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”.

Zakres robót budowlanych i termomodernizacyjnych dotyczy w szczególności: fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji: elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, CO, wodnych i kanalizacyjnych, rur spustowych, kominów, lokali wspólnych (korytarzy, pomieszczeń hydroforni, poddaszy, węzłów CO, itp.), docieplenia budynków.

W celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych miasto uruchomiło 11 postępowań przetargowych. Inwestycje będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach której w pierwszym etapie wykonawcy sporządzają niezbędną dokumentację i na jej podstawie przystąpią do prac remontowo-budowalnych. Umowy ze wszystkim wykonawcami zostały już podpisane.

Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Na ten cel zarząd województwa mazowieckiego przyznał miastu dofinansowanie w wysokości 6 283 804,12 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponad 5,1 mln zł będzie pochodzić ze środków europejskich, a 1,1 mln zł – z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu jest szacowana na kwotę 7 487 420,73 zł.

Jak informują urzędnicy z piastowskiego magistratu, realizacja inwestycji pozwoli na podwyższenie standardu energetycznego budynków, poprawę efektywności kosztowej, zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję gazów cieplarnianych i CO2, a tym samym poprawę środowiska przyrodniczego. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami.

Źródło: UM Piastów

Facebooktwitterredditpinterest