Tagi: nieruchomość rolna

Przetargi KOWR dla rolników, którzy sprzedali nieruchomości w ramach PDN [OGŁOSZENIE PŁATNE]

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umożliwia wzięcie udziału w przetargach na nieruchomości ze swojego zasobu rolnikom, którzy przystąpili do Programu Dobrowolnych Nabyć CPK.
Fot. CPK.

Centralny Port Komunikacyjny Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie pragnie poinformować, iż rolnicy, którzy zbyli nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz osoby, które utraciły status rolnika indywidualnego w wyniku zbycia nieruchomości na cele określone w tej ustawie lub zostały wywłaszczone na te cele (tj. osób o których mowa w art. 29 ust 3b pkt 8 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), mogą zgłaszać się do odpowiednich terytorialnie oddziałów terenowych KOWR z wnioskiem o rozszerzenie listy osób uprawnionych do wzięcia udziału w przetargu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu na konkretną nieruchomość, wniosek w tej sprawie powinny złożyć niezwłocznie po opublikowaniu przez KOWR wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do rozdysponowania (przed publikacją ogłoszenia przetargu). Wykazy nieruchomości KOWR publikuje przez okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetarg na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka, w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy. KOWR publikuje też harmonogramy przetargów zaplanowanych na przyszłe okresy, dzięki czemu osoby poszukujące nieruchomości mają możliwość odpowiednio wcześniej zapoznać się z ofertą KOWR.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać za pośrednictwem infolinii CPK: +48 539 188 404.