Dwa nowe parki powstaną w Ursusie i na Mokotowie

W Ursusie i na Mokotowie powstaną dwa parki, na które miasto otrzymało dofinansowanie unijne. To będzie blisko 10 ha zieleni – ze zbiornikami wodnymi, różnorodnymi drzewami i krzewami.
nowe-parki-mokotow-ursus
Fot. tpsdave/pixabay.com. Na stworzenie nowych parków władze Warszawy pozyskały dofinansowanie unijne.

Park wokół Stawu Służewieckiego
Nowy park u zbiegu ul. Puławskiej i W. Rzymowskiego będzie miał ponad 5,11 ha z czego powierzchnia biologicznie czynna to ponad 90 proc. Przepływa przez niego Potok Służewiecki i to on będzie główną atrakcją parku. Prace już się rozpoczęły, a najważniejszym przedsięwzięciem było odtworzenie istniejącego dawniej na potoku naturalnego przepływowego zbiornika wodnego. Powstała tama piętrząca i kładka dla pieszych, pomost-molo, trzy wyspy dla ptactwa wodnego obsadzone naturalną roślinnością wodną i przywodną. Dalsze plany zakładają wykonanie górek widokowych, alejek, oświetlenia, małej architektury, nasadzenie roślinności – m.in. 115 drzew, krzewów ale także roślin wodnych i przywodnych. Zaplanowana jest siłownia plenerowa. Powstanie także strefa dla psów – teren z przyrządami do ćwiczeń, gdzie będzie można swobodnie puścić czworonoga. Całość ma kosztować ok. 10 mln zł, a prace zakończą się jesienią tego roku. Dofinansowanie unijne wyniesie 7 mln zł.

EKOpark przy ul. K. Gierdziejewskiego
Teren przeznaczony pod park to pas wzdłuż ul. K. Gierdziejewskiego, między ul. Warszawską, Czerwona Droga, Wolności i Orłów Piastowskich. Dziś to ok. 4,44 ha nieużytków. To będzie inny park niż ten przy Potoku Służewieckim – bardziej dziki, naturalny. Projekt zakłada uporządkowanie terenu i podzielenie go na różne strefy, od dzikich łąk, przez obszary mieszane (łącznie z terenami podmokłymi) aż po trawniki, co stworzy warunki do życia różnych gatunków zwierząt. Powstaną niewielkie pagórki-nasypy, które zostaną obsadzone roślinnością, będzie to ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza z sąsiednich ulic. Projekt przewiduje nasadzenie roślin stanowiących też bazę pokarmową owadów i małych zwierząt i dlatego przewidziano także budki lęgowe oraz poidełka, krzewy w formie żywopłotów zapewniających schronienie i warunki do gniazdowania dla wielu gatunków ptaków. W parku zaplanowano także system niecek bioretencyjnych zbierających wodę z całego parku. Wszystko ma kosztować ok. 10 ml zł. Realizacja rozpocznie się w 2018 roku i potrwa około dwóch lat. Dofinansowanie unijne wyniesie 7 mln zł.

Źródło: UM st. Warszawy

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest