Tagi: opłaty

Opieka, wyżywienie, terapie, ciekawe zajęcia…W Izabelinie powstaje dzienny dom Senior+

Trwa nabór do nowej placówki dziennego wsparcia dla seniorów w Izabelinie. Otwarcie obiektu przewidziano na grudzień.
Fot. pixabay.com. Nowa placówka jest przeznaczona dla osób w wieku od 60 lat wzwyż.

Nowa placówka zostanie otwarta w Izabelinie przy ul. Tetmajera 2 (dawny budynek ośrodka zdrowia). Wsparciem obejmie do 20 osób. Nabór trwa od 1 października. Kto może starać się o przyjęcie? – Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy gminy Izabelin, nieaktywni zawodowo w wieku od 60 lat i więcej. Pierszeństwo korzystania ze świadczeń mają osoby samotne, ze zmiejszoną sprawnością psychofizyczną lub niepełnosprawnością. Podopiecznymi placówki mogą zostać osoby, które w wyniku zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie lub wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb – czytamy na oficjalnej stronie gminy Izabelin.

Podczas pobytu podopieczni będą mieć zagwarantowaną nie tylko opiekę, ale również posiłek i różnego rodzaju zajęcia, np: edukacyjne, kulturalne, terapię zajęciową, zajęcia sportowe, rekreacyjne. Głównym celem pobytu jest wsparcie seniorów, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji i zapobieganiu samotności. Placówka będzie zapewniała 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku.

Pobyt w Dziennym Domu Senior+ jest częściowo odpłatny. Opłata będzie zależała od wysokości dochodu uczestnika. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach są proszone o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul 3 Maja 42 lub telefoniecznie pod numerem: 22 722 79 95, 22 722 89 44. Komplet dokumentów jest do pobrania na stronie internetowej gops.izabelin.pl.

Źródło: Urząd Gminy Izabelin

Uwaga na fałszywych przedstawicieli firm energetycznych! Grasują niemal w całym regionie: warszawskie Bielany, Pruszków, Piastów, Błonie…

Zarówno sami mieszkańcy, jak i policja, ostrzegają przed oszustami podającymi się za przedstawicieli zakładu energetycznego i namawiają do podpisania niekorzystnych umów. >>